Omgeving & Ligging

De Wieden liggend in het Nationaal Park Weerribben Wieden vormt het belangrijkste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa.

Meren en kolkjes, langzaam dichtgroeiende sloten en geheimzinnige moerasbossen. In de uitgestrekte rietlanden leven rietgorzen, baardmannetjes en roerdompen. En dan zijn er nog de vlinders, libellen, ringslangen, zwarte stern en de otters.De plassen en meren van De Wieden zijn de restanten van stormvloeden en erosie door de golven van de Zuiderzee. Net als de turfstekers vroeger, maakt Natuurmonumenten regelmatig nieuw open water in De Wieden, belangrijk voor de otter en andere soorten. Hierdoor begint het proces van verlanding opnieuw en kan trilveen ontstaan. De Wieden is in alle seizoenen fascinerend en kleurrijk: van gele lis en witte waterlelie in de lente tot het brons van rietvelden in de herfst.

De beste plek om een dagje De Wieden te beginnen is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te Sint Jansklooster. Hier bevindt zich de Theeschenkerij en vindt u de informatie over het ontstaan van het gebied.

 

Avontuurlijke bezoekers kunnen het gebied per boot verkennen met bijv. een bezoek aan de eendenkooi, anderen kunnen van de stilte genieten tijdens een mooie wandel of fietstocht.

Lees meer hierover op www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden

 

Bezoekerscentrum De Wieden

Beulakerpad 1 

8326 AH Sint Jansklooster

telefoon 0527-246644